MZ boek- en tekstprojecten

Passie, kunde en ervaring op het gebied van eindredactie, tekstredactie, begeleiden van uitgeefprojecten, of onderdelen daarvan, tekstschrijven en inhoudelijke tekstprojecten.

Redactie: Komt de boodschap over? Sluit de tekst aan bij de doelgroep? Klopt de inhoud? En is de tekst taalkundig correct? Dit zijn vragen die aan de orde komen bij tekstredactie en eindredactie. Twaalf jaar ervaring met het redigeren van teksten, het persklaar maken van manuscripten en eindredactie binnen diverse functies, o.a. binnen de uitgeverij, geven mij inzicht en kennis om allerlei teksten te optimaliseren voor publicatie.

Begeleiding van uitgeefprojecten: Boeken, folders, brochures plannen en publiceren? Met duidelijke afspraken, reële deadlines en open communicatie kan zelfs in korte tijd veel gerealiseerd worden. Geen tijd om alle aspecten die hierbij komen kijken zelf in het oog te houden? Mijn ervaring ligt precies op dat gebied: contacten onderhouden met alle betrokkenen (auteurs, vormgevers, drukkers, uitgeverij, opdrachtgevers, beeldverstrekkers etc.) en zorgen dat met optimale inzet van ieder betrokkene een product (boek, folder, brochure) op tijd geleverd wordt met de gewenste kwaliteit.

Tekstschrijven: Brochures, folders, flyers samenstellen? Met boekaanbiedingen of over andere producten? Website teksten of andere PR uitingen? Ik denk en schrijf mee.

Inhoudelijke tekstprojecten: Mijn jarenlange ervaringen opgedaan binnen een internationale wetenschappelijke uitgeverij (op het gebied van boekwetenschappen, geschiedenis, cartografie, kunstgeschiedenis etc.) en een groot, internationaal antiquariaat met hoogstaande wetenschappelijke boeken en teksten geven mij de expertise om teksten inhoudelijk na te kijken op bepaalde wetenschappelijke criteria. Zijn boekbeschrijvingen of kaartbeschrijvingen op de correcte wijze overal doorgevoerd? Moeten bronnen gecontroleerd worden of zijn titels correct weergegeven? Voldoen de noten en literatuurlijsten aan de juiste criteria en zijn deze consequent toegepast? Komen bij herhalingen dezelfde aspecten/onderdelen aan bod? (Om)nummeringen/concordanties opstellen? Dit soort inhoudelijke controles en werkzaamheden die oog voor detail en een zekere hoogte van inlevingsvermogen, interesse en kennis vereisen, in en van de materie, zijn mij op het lijf geschreven

%d bloggers liken dit: